Parallel

Gina Ngü 1

1
Dene ngü ta te Me mere te enga gina
1Ta gügü, te enga gina, Me o tö ake kpï me-ye. 2Ta gbü sïkpï la, ngu ngbü ka-ye füh kotö ne bü faaa. Fü sü angbü ꞌduwa mbirrri. Fü *Nzïla Wazi Me akoro angbü endoro füh ngu la, da emere tima.
3Fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Sü lofo elofo.” Fü sü ayia alofo ꞌduwa raaa! 4-5Fü Me aceka sü te elofo la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü. Fü ah aye süka malofo sü ake mbiri sü. Fü ah agü ïrï sü malofo la, gü ba, “ra-sü”. Fü ah agü ïrï mbiri sü la, gü ba, “biti”. Dela tima ta te Me mere gbü gina sïkpï.
6Gbü eꞌbaꞌbasu sïkpï, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Kpï koro ekoro etü ngu la, de ah ye süsüka na, de gara ngbü kpa tikpi, de gara ngbü kötö.” 7Te di bala, fü kpï ayia akoro esüka ngu la, ae gara kpa tikpi, fü gara angbü nda-ye kötö, kpah baka te Me mala la. 8Fü Me ayia agü ïrï e la, gü ba, “kokpï”. Dela tima ta te Me mere gbü eꞌbaꞌbasu sïkpï.
9Gbü ebabata sïkpï, fü Me ayia amala ngü, gü ba, “Ah le de ngu, te ngbü faaa ne, biti te-ye ebiti, ꞌburu gbü sü biringbö, de ngu ngbü gbü sü ka-ye kpikpi ye, de tö ngbü nda-ye kpah gbü sü ka-ye kpah kpikpi ye.” Fü e la ayia amere te-ye kpah bala. 10Fü Me agü ïrï ngu, te biti te-ye la, gü ba, “*mere yï-ngu”. Fü ah agü ïrï sü, de te ngu ürü tete na, gü ba, “tö”. Fü Me aceka ngü de te engu mere ne. Fü ngü la areke gbü jijia na fa sü.
11-12Fü Me ayia amala ngü, gü ba, “Wü jürü e, baka wü gü, wü rü de wü kpü, kö ekö füh kotö ne, de wüh ga, wüh rï, de nguwa ewü di ekö, da erï fï bala füh kotö sene.” Fü wü e la akpo kpah da ekö, da erï te nga ewü bala, baka te Me mala. Fü Me aceka ngü de te engu mere la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü. 13Dela ꞌburu tima ta te Me mere gbü ebabata sïkpï.
14Gbü ebabala sïkpï, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Wü ra de wü fe, de wü küfara, wüh koro ekoro, angbü eküte kokpï, de wüh ye süka biti ake ra. Fü ewü adi kpah egü tamu wü sïkpï, de wü re, de wü lakï ka wü e ꞌburu. 15-16Fü ewü adi kpah elofo sü füh kotö ꞌburu.” Te di bala, fü Me ayia ao ra ake fe, de wü küfara. Fü ra angbü nda-ye miri ka ra-sü. Fü fe angbü nda-ye miri ka biti. 17Me o wü e la ꞌburu kpa tikpi, de wüh di elofo sü füh kotö kpakine, 18adi eye süka biti ake ra. Fü Me aceka ngü de te engu mere la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü. 19Dela tima ta te Me mere gbü ebabala sïkpï.
20-21Gbü eꞌbuꞌburuve sïkpï, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Wü si, wü angbe cögbörö nü ngu, de wü gara jürü e, te ewü endoro gbü ngu ꞌburu, koro ekoro, de wüh sibi esibi gbü ngu la.” Fü ngü la amere te-ye kpah bala. Fü Me adu kpah amala ngü, gü ba dene, “Wü lu, de wü gara e, te ewü endoro tikpi ꞌburu, koro ekoro.” Fü ngü la amere te-ye kpah bala. Fü Me aceka wü ngü de te engu mere la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü. 22Fü ah adu ato wazi fü wü si, gü ba dene, “Wü di ezu azu, de wü sibi asibi gbü wü ngu le ꞌburu.” Fü ah adu kpah amala ngü fü wü lu, gü ba, “Wü sibi kpah esibi füh kotö ne.” 23Dela ꞌburu tima ta te Me mere gbü eꞌbuꞌburuve sïkpï.
24-25Gbü sïkpï maꞌdiya, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Wü nü ka gü, de wü nü ka kötï, bete wü gara jürü wü e te ewü endoro andoro füh kotö ne, koro ekoro te nga nzö nguwa ewü ꞌburu.” Fü e la ayia amere te-ye kpah bala. Fü Me aceka ngü, de te engu mere la. Fü ngü la areke gbü jijia na afa sü.
26Fütanga ngü la, fü Me ayia amala ngü, gü ba dene, “Ani mere la kpara, de ah ngbü gegege baka ani. Fü ani ato wazi fefe, teka de ah ngbü miri gbü nzö wü gara wü e, de te ani mere, baka wü nü de wü lu, de wü si ne ꞌburu.” 27Fü ah adu amere wü kpara la kpah bala. Ah mere ewü komoko ake würüse. 28Fü ah ato wazi fü ewü, gü ba, “Yi ngbü da ebï wü ye, de wü nguwa yi sibi asibi füh kotö ne ꞌburu. Fü yi angbü gbü nzö gara wü e, de te ma mere ewü, baka wü nü, de wü lu, de wü si, füh kotö ne ꞌburu.” 29Fü ah adu amala gara ngü fü ewü, gü ba dene, “E-mazü ka-wü ena adi de wü rï zü, bete wü rï-rü ꞌburu.” 30Fü ah adu amala ngü fü wü nü, de wü lu, de wü gara wü e te ewü endoro andoro füh kotö ne ꞌburu, gü ba, “Nda-wü e-mazü ena adi de wü kpa gü, de wü gara kpa wü e ꞌburu.” 31Fü Me ayia aceka ngü de te engu mere la ꞌburu, gü ba, “Ah reke ꞌduwa ba-neh-ene-la.” Dela ꞌburu tima ta te Me mere gbü sïkpï maꞌdiya.